Ž

ŽSD a.s.

ŽSD a.s.

Predmetom podnikania našej firmy je: recyklácia, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi vrátane tých nebezpečných, pozemné stavby, inžinierské a ekologické stavby, demolície, zámočníctvo, kovoobrábačstvo, banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom.
naše produkty: Pozemné stavby, Recyklácia kameniva, Recyklácia odpadu
Poslať správu

České firmy

SELOS Magnetics, s.r.o. Magnety Astron Buildings s.r.o. Stavebné kovové materiály GANES, s. r.o. Odpadové hospodárstvo AUTO COM Brno s.r.o. Obchodné zastúpenie pre automobily a náhradné diely
Copyright © 2001 - 2018 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.