Ž

ŽSD a.s.

ŽSD a.s.

Predmetom podnikania našej firmy je: recyklácia, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi vrátane tých nebezpečných, pozemné stavby, inžinierské a ekologické stavby, demolície, zámočníctvo, kovoobrábačstvo, banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom.
naše produkty: Pozemné stavby, Recyklácia kameniva, Recyklácia odpadu
Poslať správu
Copyright © 2001 - 2023 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.